Home / Aktualności / Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

W związku z przyznaniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Etap II, PASEDO zaprasza do składania ofert handlowych na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania bazy danych firm – producentów bram garażowych z terenu Rumunii. Oferta powinna być przygotowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które umieszczone jest w załączniku poniżej.

Sie benötigen Hilfe?

Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren, wissen Sie nicht, welche Lösung Sie wählen sollen, kontaktieren Sie uns bitte.

Mehr

NEWSLETTER

MEDIEN

KOMMEN SIE UNS BEI:

© PASEDO Alle Rechte vorbehalten 2022 | Design & Realisierung Strony www Kraków