Home / Wsparcie

NAZWA PODSTRONY

Ogólne Warunki Sprzedaży PASEDO

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich transakcji handlowych zawartych między firmą PASEDO, zwaną dalej Sprzedającym, a Kupującym i określają ich wzajemne relacje.
1.2. Pod pojęciami „produkt” lub „produkty” w kontekście niniejszych Warunków rozumie się każdy towar, który oferuje lub dostarcza firma PASEDO.

Ceny i płatności

2.1. Ceny oferowanych produktów ustalone są w EUR. W przypadku płatności
w PLN do cen stosuje się kurs sprzedaży ING Bank Śląski z dnia wystawienia dokumentów sprzedaży.

2.2. Na życzenie Kupującego faktura może być wystawiona w EUR.

2.3. Ceny ustalone przez firmę PASEDO obowiązują na bazie EXW-Zawiercie i nie zawierają kosztów transportu. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość częściowego pokrycia kosztów transportu przez Sprzedającego, w zależności od wielkości zamówienia oraz odległości.

2.4. W ceny produktów wliczone są koszty opakowania.

2.5. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 30% przedpłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a pozostałych 70% nie później niż w ciągu 3 dni od daty potwierdzenie gotowości zamówionego towaru, na podstawie faktury pro forma.

2.6. Strony mogą ustalić inne warunki płatności.

Vous avez besoin d'aide?

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, vous ne savez pas quelle solution choisir, n’hésitez pas à nous contacter.

Suite

BULLETIN

MÉDIAS

REJOIGNEZ-NOUS SUR:

© PASEDO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2022 | Projekt & Realizacja Strony www Kraków