Home / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PASEDO Przemysław Wiślak z siedzibą w Zawierciu 42-400 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, NIP: 6491815050, REGON: 240302815.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
   1. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
   2. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów oferowanych przez administratora
   3. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
   4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
   5. marketingu bezpośredniego
   6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
   7. weryfikacji wiarygodności płatniczej
   8. wsparcia obsługi
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być / będą: pracownicy i współpracownicy, Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, dostawcy usług hostingowych, dostawcy towarów oraz usług pośredniczący w transakcjach, a na żądanie Organy Państwowe. Przekazanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej, a ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.Państwa dane osobowe udostępniamy: ebam kancelaria Doradcy Podatkowego Nowak Małgorzata z siedzibą w Zawierciu 42-400 ul. Porębska 23 lok 4-6.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
  6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych
  7. Posiada Pani / Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy prosimy o kontakt mailowy: rodo@pasedo.pl
  8. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem realizacji zakupu / sprzedaży oraz wystawiania faktur i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe (m.in. e-mail, nr telefonu kontaktowego i inne) lub na przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO).
  10. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Pana / Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach, nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu.

Więcej

NEWSLETTER

MEDIA

DOŁĄCZ DO NAS NA:

© PASEDO Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2022 | Projekt & Realizacja Strony www Kraków