Home / Rpo wsl

RPO WSL

Wprowadzenie nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie.

Celem projektu jest wprowadzenia na rynek innowacyjnych na skalę Polski produktów, jakim są jest prowadnice pionowe i poziome-gięte, w których umieszczone są rolki łożyskowe, umożliwiające poruszanie się płaszcza bramy.

Rezultatem jest innowacyjność polegająca na zasadniczej modyfikacji konstrukcyjnej profili (prowadnic) do przemysłowej bramy segmentowej poprzez dodanie dodatkowej ścianki przy jednoczesnej redukcji grubości materiału (ocynkowanej taśmy stalowej) z 2,0mm na 1,75mm, co pozwala na osiągnięcie takich korzyści jak:

– wzmocnienie profili o grubości 1,75mm w porównaniu do dotychczas produkowanych profili o grubości 2,0mm,

– zwiększenie sztywności profili w obu osiach Ix i Iy,

– zwiększenie sztywności całej konstrukcji bramy,

– utrudnienie wypadnięcia rolek łożyskowych i z prowadnic pionowych i poziomych-giętych.

Do produkcji takich profili niezbędny jest zakup linii profilującej, w skład której wchodzą profilarka rolkowa i giętarka dwutrzpieniowa.
Kluczowym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek dwóch nowych, innowacyjnych na skalę Polski produktów,
jakim są prowadnice pionowe oraz prowadnice poziome-gięte do przemysłowych bram segmentowych,
o kształcie utrudniającym wypadanie z nich rolek.

Produkty te zwiększają bezpieczeństwo użytkowania bram segmentowych, poprzez fakt, iż utrudnienie wypadania rolek z prowadnic znacząco zmniejsza ryzyko włamania do różnorodnych obiektów przemysłowych.

Nadto nowe prowadnice poprzez swój kształt (dodatkowa ścianka) mają zwiększoną sztywność, co umożliwia zastosowanie

cieńszej grubości blachy (1,75mm zamiast 2,0mm) bez utraty właściwości. Plus: wzrost ekonomiczności produkcji. Pokrycie cynkowe będzie bez zmian, tj. Z275.

Na końcach tych prowadnic automatycznie perforowane będą otwory 8mm (obecnie mamy 6mm), co dodatkowo poprawi ich jakość, gdyż po zamontowaniu charakteryzować się będą większą stabilnością. Dystrybucja prowadnic odbywać się będzie w dobieralnych zestawach montażowych.

Wartość projektu: 1 462 447zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 535 750 zł

Beneficjent: PASEDO Przemysław Wiślak

Zapytanie ofertowe – pliki do pobrania.

Zapytania ofertowe w ramach i na rzecz realizacji projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002 o tytule :

Wprowadzenie nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2016 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia:

Giętarka dwutrzpieniowa – podstawowy element linii produkcyjnej profilującej – 1 szt.

Wykonanie szkolenia personelu w zakresie obsługi Giętarki dwutrzpieniowej.

zapytanie ofertowe – Gietarka i szkolenie.doc

potwierdzenie wyslania zapytania – Gietarka i szkolenie.doc

oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych – GIETARKA DWUTRZPIENIOWA.docx

 

Zapytanie z dnia 14.11.2016 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia

profilarka rolkowa – podstawowy element linii produkcyjnej profilującej.

Wykonanie niezbędnego „Szkolenie personelu w zakresie obsługi profilarki rolkowej”.

zapytanie ofertowe – profilarka rolkowa.doc

potwierdzenie wysłania zapytania – profilarka rolkowa.doc

oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych – PROFILARKA ROLKOWA.pdf

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2017 dotyczące zakupu, instalacji i uruchomienia

specjalistycznego oprogramowanie do projektowania klasy CAD 3D na potrzeby nowego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego – służy dla opracowywania i konstruowania nowych wyrobów.

Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania elementów stalowych do innowacyjnych prowadnic.

zapytanie ofertowe – system CAD 3D z dnia 21-08-2017.doc

 

Komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 05.05.2016

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002

a dotyczącego dostawy Giętarka dwutrzpieniowa – podstawowy element linii produkcyjnej profilującej.

Wykonanie szkolenia personelu w zakresie obsługi Giętarki dwutrzpieniowej niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie YING HAH TECHNOLOGY Sp. z .o.o. Ul. Piwna 12 05-850 Ożarów Konotopa.

Dziękujemy za możliwość współpracy.

Pozostajemy z wyrazami szacunku.

Z poważaniem,

 

Komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2016

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-02

a dotyczącego dostawy Profilarka rolkowa – podstawowy element linii produkcyjnej profilującej.

Wykonanie niezbędnego „Szkolenie personelu w zakresie obsługi profilarki rolkowej” niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie SWAH s.r.o. Adres: Pražská 354, 252 29 Dobřichovice-Lety Czechy Numer VAT: CZ26500191.

Dziękujemy za możliwość współpracy.

Pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Komunikat

Szanowni Państwo!

Wg nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0112/16-002

a dotyczącego dostawy oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D na potrzeby nowego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego

niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie :

Premium Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej Premium Solutions Spółka z ograniczona odpowiedzialnością)
NIP: 527-25-21-678
KRS: 0000454777
Regon: 140717672

Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dziękujemy za złożenie oferty możliwość współpracy.

Pozostajemy z wyrazami szacunku.

You need help?

Do you want to know more about our products, do not know what solution to choose, please contact us.

More

NEWSLETTER

MEDIA

JOIN US ON:

© PASEDO All rights reserved 2022 | Project & Implementation Strony www Kraków